Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku

Utworzono dnia 12.12.2017
Czcionka:

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

W 2018 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, iż przyjęte zostały przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

W 2018 roku Program realizowany jest w następujących obszarach:

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach (wyłącznie w urzędach administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania,
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce  - O FUNDUSZU/PROGRAMY I ZADANIA PFRON/PROGRAMY I ZADANIA REALIZOWANE OBECNIE/PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, w przypadku obszarów B, C, D, F i G oraz Oddział Lubuski PFRON w Zielonej Górze, w przypadku obszaru E programu.

Wnioski można składać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ul. Śląska 1, 68-100 Żagań, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru E programu, projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału Lubuskiego PFRON, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów E programu, w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Żagańskiego nie może przekroczyć:

- w obszarze B – 50% kosztów realizacji projektu dla placówek edukacyjnych                           i środowiskowych domów samopomocy, 30% kosztów realizacji projektu dla urzędów, jednak nie więcej jak 150 000,00 zł w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- w obszarze C - 50% kosztów realizacji projektu/ jednak nie więcej jak 34 000,00 zł na każde nowoutworzone  stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

- w obszarze D - 70% kosztów realizacji projektu dla placówek służących rehabilitacji, 80% dla WTZ/ jednak nie więcej jak 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich; do 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi; do 250 000,00 zł dla autobusów,

- w obszarze E - 20% kosztów realizacji projektu, jednak nie więcej  jak 9 000,00 zł na każdą  osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

- w obszarze F - 70% kosztów realizacji projektu, jednak nie więcej jak 14 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji,

-w obszarze G – 30% kosztów realizacji projektu/ wskaźniki nie zostały ustalone.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu pod numerem telefonu 68 477 77 75.

Druki wniosków oraz procedury realizacji programu można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.zagan.naszepcpr.pl /Program wyrównywania różnic między regionami III
 2. w siedzibie PCPR Ul. Śląska 1, 68-100 Żagań, pokój nr 6.

 

Składanie wniosków

 • Pomysłodawca składa projekt do jednostki samorządu powiatowego w  obszarach wsparcia B, C, D, F.
 • Samorządy powiatowe składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON - wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez pomysłodawców z terenu działania samorządu.
 • W przypadku, gdy pomysłodawcą jest jednostka samorządu powiatowego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki, składany jest do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.
 • W przypadku obszaru E programu, pomysłodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

ZAŁĄCZNIKI:

Wnioski obszary B,C,D,F,G

Utworzono dnia 12.12.2017, 07:55

Wniosek obszar E

Utworzono dnia 12.12.2017, 07:54

Procedury

Utworzono dnia 12.12.2017, 07:54

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 85

W poprzednim tygodniu: 146

W tym miesiącu: 592

W poprzednim miesiącu: 479

Wszystkich: 23270